Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite www.deel.biz.
U wordt verzocht deze disclaimer aandachtig te lezen. Door deze website te bezoeken en de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Download Disclamer